Caută
Close this search box.

Activitate

Evenimente 2016,Toate evenimentele

Într-o lume plină de nesiguranţă, educaţia juridică , rămâne singura soluție pentru a schimba atitudini, comportamente şi a pregăti tinerii pentru viaţă.

În anul școlar 2014 – 2015 au fost raportate 18.793 de cazuri de violență în școală, conform Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Există soluții pentru a spune „Stop Violentei” acasă, la școală, pe strada, oriunde se manifesta violenta?

Da, ” PREVENTIA ” este cea mai eficientă măsura care poate conștientiza tinerii cu privire la actiunile lor, care de multe ori, se afla la limita infracționalității.

Campania ” Viaţa fără Violenţă ” continuă din 22 Februarie 2016, când vom intra în mult mai multe licee din Bucuresti şi din ţară.

Nu a fost uşor, dar suntem încântați, deoarece elevii, profesorii şi părinţii au primit cu interes şi deschidere campania de prevenire şi au conștientizat:

” de ce trebuie să respecți reguli, care sunt drepturile şi obligațiile pe care le ai în societate, care sunt limitele de când faptele devin infracțiuni, de ce minorii răspund penal de la vârsta de 14 ani pentru faptele lor, care sunt măsurile educative privative sau neprivative de libertate, dacă ai săvârșit o fapta penală şi că nimeni nu te absolvă de necunoașterea legii „.

Pe site, puteţi găsi informaţii despre liceele participante în proiect, accesând cu un click harta cu toate unităţile de învăţământ participante în proiectul „Viaţa fără Violenţă” privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli, în anul şcolar 2015-2016.

 VIAŢA FĂRĂ VIOLENŢĂ
PROIECT PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI
ÎN INSTITUŢIILE DE INVĂŢĂMÂNT DIN ROMÂNIA

    Prin acest proiect ne propunem implementarea în școli și licee a unor metode educative care vizează educația juridică, prevenţia fiind singura măsură care poate să conştientizeze tinerii şi să-i responsabilizeze. De ce trebuie să respecți reguli? Care sunt drepturile şi obligațiile pe care le ai în societate? Care sunt limitele după depăşirea cărora faptele devin infracțiuni? De ce minorii răspund penal de la vârsta de 14 ani pentru faptele lor? Care sunt măsurile educative privative sau neprivative de libertate, dacă ai săvârșit o faptă penală? Ştiai că nimeni nu te absolvă de necunoașterea legii?” – sunt întrebările la care vom răspunde împreună cu elevii, pe toată durata derulării campaniei.

     Campania Viaţa fără Violenţă se află la ediţia a III-a şi se desfășoară în 22 de județe din țară și în cele 6 sectoare ale Municipiului București, pe parcursul anului școlar 2015-2016. Proiectul este susţinut de Administraţia Prezidenţială, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Tineretului şi Sportului, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret “PROEDUS” – PMB, Avocatul Poporului, Tribunalului București, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, Baroul Bucureşti, Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii – IGPR, Brigada Rutieră de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Calea Europeană.

     Mihaela Olaru, Preşedinte Asociaţia Viaţa fără violenţă: ”Mulţumim pe această cale tuturor partenerilor noştri, celor care s-au implicat activ, celor care au acceptat să ne fie voluntari, celor care au înţeles că tinerii noştri trebuie să fie educaţi pentru viaţă. În realitate, atunci când copiii cresc, părinţii vin din ce în ce mai puţin la şcoală, profesorii au din ce în ce mai puţin timp de sfaturi şi să discute cu elevii lucruri despre viaţă, iar elevii sunt din ce în ce mai puţin dispuşi să-i asculte. Alternativa noastră este proiectul Viaţa fără violenţă!”.

 

     Derularea proiectului presupune întâlniri zilnice interactive între elevi, profesori, părinţi şi reprezentanţi ai sistemului juridic (avocat, procuror, judecător, poliţist, psiholog şi criminolog) şi desfăşurarea unor workshop-uri creative cu specialişti în comunicare. Proiectul vizează traininguri interactive prin derularea propriei campanii în unitatea de învăţământ, iar la final sunt premiate cele mai bune campanii de prevenire realizate de elevi la nivel naţional. În acest fel urmărim să îmbunătăţim inclusiv relaţia: elev – elev, elev – profesor, elev – părinte, părinte – profesor.

       O societate afectată de violenţă este mai puţin dezvoltată din punct de vedere ecconomic. Statisticile mondiale arată că în ţările cele mai dezvoltate gradul de violenţă este cel mai scăzut, în timp ce, în ţările mai slab dezvoltate, violenţa este în creştere, afectând mai întâi societatea în ansamblu, apoi economia respectivei ţări. Explicaţia nu este atât de simplă pe cât au considerat iniţial sociologii, şi anume că sărăcia atrage violenţa, deoarece s-a constatat din analizele ultimilor 50 de ani că procesul funcţionează şi în sens invers: diminuarea gradului de violenţă atrage după sine prosperitatea economică.

     Deşi în general mediul de afaceri consideră că publicul ţintă care-l interesează este consumatorul lui direct, care să-i cumpere produsul imediat, acest lucru s-a demonstrat că funcţionează doar într-o societate guvernată de normalitate şi nu este valabilă pentru o societate în care creşterea gradului de violenţă înseamnă pierderi uriaşe pentru toate sectoarele economiei, deci trebuie să fie susţinută în primul rând o educaţie în spiritul nonviolenţei, pentru a se garanta în acest, pe termen mediu şi lung, dezvoltarea economică.

     Investind în educaţie, investiţi în viitor, investiţi în propria afacere şi implicit în dezvoltarea economică.

     Sectorul economic trebuie să ţină cont de faptul că întotdeauna o societate afectată de violenţă este mai puţin dezvoltată din punct de vedere economic, iar educaţia în spiritul respingerii oricărei forme de violenţă va aduce după sine creşteri semnificative, atât ale producţiei, cât şi ale consumului, pe termen scurt, mediu şi lung. Toate studiile bazate pe statistici demmonstrează că în istoria omenirii societăţile marcate de violenţă au înregistrat scădere a nivelului de trai, deci economie foarte slabă, în timp ce productivitatea s-a dezvoltat acolo unde societatea a eliminat violenţa. Este un raport invers proporţional între violenţă şi dezvoltarea economică a unei societăţi. De aceea ne propunem, prin proiectul Viaţa Fără Violenţă, să contribuim la dezvoltarea, pe termen scurt, mediu şi lung a României, prin educarea tinerelor generaţii în spiritul nonviolenţei.

     Violenţa în familie descrie o situaţie alarmantă a societăţii româneşti: o femeie este agresată la fiecare 30 de secunde. Un sondaj dat publicităţii în luna ianuarie, în urma unei cercetări efectuate de INSCOP Research la comanda ziarului „Adevărul“, arată că 30,9% dintre români tratează cu îngăduinţă fenomenul violenţei în familie. Statisticile arată că, în perioada 2010- 2012, s-au înregistrat peste 65.000 de cazuri de violenţă conjugală. Mai mult, în România, aproape 800 de femei au murit, în ultimii ani, din cauza violenţei domestice, iar victimele sunt femeile şi copiii. Pornind de aici, violenţa în şcoli este continuarea comportamentului pe care copilul îl observă acasă, astfel încât întreaga societate se contaminează cu un fenomen nociv şi autodistructiv.

       Beneficiarii proiectului

     Asociaţia “Viaţa fără Violenţă” organizează în acest an cea de-a treia ediţie a campaniei de prevenire şi combatere a violenţei în şcoli. În cadrul proiectului, elevii din mai multe licee vor primi explicaţii legate de Codul penal şi funcţionarea sistemului juridic din România, de la procurori, judecători, poliţişti, avocaţi, criminologi şi psihologi. Proiectul a fost implementat, până în prezent, în peste 50 de şcoli şi licee din toată ţara. Pentru noua ediţie a proiectului ne-am propus să aducem şi un element de noutate, prin implicarea directă a sectorului ecconomic, astfel încât copiii, părinţii şi dascălii să înţeleagă legătura între o societate marcată de fenomene violente, care înseamnă stagnare şi scădere economică pe termen mediu şi lung, în comparaţie cu o societate cu un grad foarte scăzut de violenţă, care asigură dezvoltarea economiei, deci a unui viitor prosper al ţării.

     Proiectul se adresează elevilor de clasa a IX-a, unui grup ţintă format din 60 de elevi din toate clasele de a IX-a, care la rândul lor vor disemina informaţiile cu caracter juridic în rândul celorlalţi colegi de clasă, în şcoală, acasă, pe stradă şi oriunde se manifestă violenţa. Aceste activităţi se derulează în fiecare liceu, pe durata unei zile. Au loc întâlniri şi dezbateri cu specialiştii în fiecare domeniu. În cadrul acestor întâlniri, elevii din clasa a IX-a sunt informaţi cu privire la legislaţia în vigoare, conştientizarea consecinţelor care decurg din nerespectarea legii şi regimul pedepselor, dar şi cu privire la conexiunea între conduită şi dezvoltarea de lungă durată.

     În acest context socio-cultural scăpat de sub control, şcoala este singurul loc unde copilul poate primi o altfel de educaţie. Proiectul nostru îşi propune introducerea educaţiei împotriva fenomenului violenţei, astfel încât copiii să poată conştientiza pericolul pe care îl presupune un comportament violent, iar exemplele pozitive să fie date chiar de către cei apropiaţi de vârsta lor. Elevii problemă vor primi sprijin din partea colegilor lor, li se va acorda încredere şi vor fi ajutaţi în corectarea acestor probleme de comportament. Aceştia vor juca rolul unor elevi buni care vor primi diverse sarcini care sa-i motiveze şi responsabilizeze.

     Pornind de la această nevoie, proiectul presupune mai multe etape de implementare:

Pasul 1. Educarea elevilor din anii terminali de liceu;

Pasul 2. Determinarea participanţilor la expuneri să conceapă microproiecte proprii, pentru a le propaga în mediul şcolar, pentru a veni în sprijinul colegilor afectaţi de pornirile violente;

Pasul 3. Participanţii la expuneri, vor fi sprijiniţi de profesori, părinţi şi specialişti în comunicare să conceapă aceste microproiecte;

Pasul 4. Premierea microproiectelor realizate de elevii participanţi la expuneri. Aceştia vor fi desemnaţi câştigători ai concursului de creaţie împotriva violenţei, în urma deliberării unui juriu format din specialiştii participanţi la proiect;

Pasul 5. Mediatizarea etapelor proiectului, cu promovarea rezultatelor oferite de elevii participanţi;

Pasul 6. Propagarea campaniei împotriva violenţei în toate şcolile din România, prin intermediul creaţiilor câştigătorilor.

Vor beneficia de acest proiect:

– elevii care participă la expuneri
– familiile elevilor care participă la expuneri
– instituţiile de învăţământ care găzduiesc expunerile
– Ministerul Educaţiei
– elevii, părinţii şi profesorii care sunt informaţi în cadrul campaniei
– comunităţile locale care găzduiesc etape ale proiectului

Grupul ţintă
Grupul ţintă analizat în cadrul proiectului este reprezentat de:
– elevi
– părinţi
– cadre didactice
– comunităţi locale

Soluţia şi strategia

Soluţia pentru problema identificată:

   Analizarea atentă a fenomenului violenţei în şcoli şi expunerea alternativei normalităţii, pentru o societate prosperă.

       Informarea cât mai multor elevi, părinţi, profesori şi factori decizionali din comunităţile locale, cu privire la pericolul reprezentat de violenţă, cauzele şi consecinţele acestui fenomen.

     Propagarea ideilor proeictului în instituţiile de învăţământ, dar şi în mediile preferate de copii şi tineri, prin mediatizarea şi expunerea în social-media a microproiectelor realizate de elevii care participă la expuneri.

Scopul proiectului

     Reducerea până la posibilitatea eliminării fenomenului violenţei în şcoli,în anturajul copilului sau tânărului, dar şi în familie, pentru a asigura un climat propice dezvoltării socio-economice pe termen scurt, mediu şi lung.

Obiectivele proiectului

1. Creșterea gradului de informare a elevilor cu privire la cauzele şi efectele comportamentului violent.
2. Creşterea gradului de implicare a familiilor şi a autorităţilor locale în direcţia eliminării violenţei în rândul copiilor şi tinerilor.
3. Scăderea fenomenului violenţei în şcoli.
4. Creşterea gradului de implicare a elevilor în dezvoltarea comunităţii locale.
5. Creşterea gradului de înţelegere a populaţiei cu privire la necesitatea eliminării comportamentului violent, pentru a asigura o dezvoltare socio-economică benefică fiecărei persoane în parte, dar şi familiei, comunităţii locale şi întregii societăţi, pe termen scurt, mediu şi lung.

Indicatorii de performanţă:

Obiectivul 1:
1.1: Organizarea a 60 de expuneri în instituţii de învăţământ din 22 de judeţe şi cele 6 sectoare ale Municipiului Bucureşti;

Obiectivul 2:
2.1: Organizarea de conferinţe care să implice factori decizionali din Educaţie, Justiţie şi autorităţi locale din fiecare reşedinţă de judeţ, participant în proiect.
2.2. Elaborarea a 20.000 de broşuri care vor fi distribuite fiecărei comunităţi în care se derulează proiectul, cu scop de informare a populaţiei în legătură cu pericolele reprezentate de violenţă.

Obiectivul 3:
3.1: Organizarea unui concurs pentru premierea celor mai reuşite creaţii ale elevilor participanţi la proiect, cu scopul de a propaga ideea proiectului în mediul virtual, social-media şi mass-media, astfel încât să ajungă la cât mai mulţi copii şi tineri.

Oportunităţi

• Imagine pozitivă a ECHIPEI care realizează proiectul;
• Nevoia unei imagini cât mai clare a fenomenului violenţei în societatea românească;
• Nevoia unor expuneri a fenomenului violenţei din cât mai multe perspective, care să analizeze detaliat
cauzele şi consecinţele pe termen scurt, mediu şi lung;
• Elementul de maximă actualitate al fenomenului violenţei în şcoli şi în întreaga societate;
• Posibilitatea de a folosi pentru acest proiect analize sociologice realizate frecvent de mai multe organizaţii specializate pe analiză.

VIAŢA FĂRĂ VIOLENŢĂ
PROIECT PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI
ÎN INSTITUŢIILE DE INVĂŢĂMÂNT DIN ROMÂNIA

     Acest proiect este un mesaj către toate instituţiile care aplică legea, către toţi specialiştii sau cetăţenii ce pot sprijini demersurile făcute pentru siguranţa copiilor noştri.

Proiectul „Viaţa fără Violenţă” are ca obiectiv elaborarea şi adoptarea unei strategii de prevenire şi combatere a violenţei în şcoli la nivel naţional.
Fenomenul violenţei în şcoli este o realitate ce nu poate fi neglijată, dar care este foarte greu de combătut. În şcoli nu există materia de curs ,,Educaţie Juridică” şi de aceea elevii nu cunosc limitele de unde acţiunile lor devin infracţiuni.

     Proiectul este susţinut de Administraţia Prezidenţială şi de către Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului.

Parteneri:
Asociaţia „Viaţa Fără Violenţă”, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Primăria Generală a Municipiului Bucureşti – CPPESCTB, Primăria Municipiului Braşov, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov, Tribunalul Bucureşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, Colegiul Naţional Matei Basarab, Avocatura. Com, Avocatul Poporului, Baroul Bucureşti, Brigada Rutieră de Poliţie Bucureşti, mass media şi parteneri locali.

Scurtă prezentare a proiectului ,,Viaţa fără Violenţă privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli”.

     Despre fenomenul violenţei în şcoli se vorbeşte de ani buni. La întrebarea ,,Care sunt factorii ce ar trebui să prevină incidentele violente?”, aproape în unanimitate răspunsul este: ,,părinţii, elevii, cadrele didactice şi poliţiştii”. Uşor de spus, dar uneori greu de pus în practică pentru că, atunci când copiii cresc, părinţii vin din ce în ce mai puţin la şcoală, profesorii au din ce în ce mai puţin timp de sfaturi şi de educaţie pentru viaţă, iar elevii sunt din ce în ce mai puţin dispuşi să-i asculte. În şcoli nu există ,,Educaţie Juridică’’, ca materie de curs, iar Codul Penal tocmai ce s-a schimbat, astfel încât nici adulţii nu cunosc mare lucru, cu atât mai puţin copiii. Varianta simplă ar fi să-i lăsăm să se lovească singuri cu capul de pragul de sus, însă nimeni nu doreşte acest lucru.

     Alternativa noastră se intitulează Viaţa fără Violenţă şi este un mesaj către toate instituţiile care aplică legea, către toţi specialiştii sau cetăţenii ce pot da o mână de ajutor pentru siguranţa copiilor.

     Proiectul „Viaţa fără Violenţă privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli” ediţia I-a 2013-2014 a fost un proiect pilot, aceasta derulându-se în 6 unităţi de învăţământ din Bucureşti (câte o unitate de învăţământ din fiecare sector) şi a avut ca obiectiv elaborarea şi adoptarea unei strategii de prevenire şi combatere a violenţei în şcoli la nivel naţional, scopul final fiind acela de a elabora şi introduce în programa şcolară manualul de educaţia juridică, extrem de necesar şi util în formarea tinerei generaţii.

      Fenomenul violenţei în şcoli este o realitate ce nu poate fi neglijată, dar care este foarte greu de combătut. Lipsa în şcoli a materiei de curs ,,Educaţie Juridică” prin intermediul căreia elevii să cunoască limitele de unde acţiunile lor devin infracţiuni şi faptul că ei răspund penal începând cu vârsta de 14 ani conduc la consecinţe deosebit de grave şi neasumate. Asociaţia noastră îşi propune ca rolul acestor activităţi să fie unul de prevenire, de diminuare a evenimentelor violente din şcoli dar şi de responsabilizare a tinerilor.

     Proiectul ,,Viaţa fără Violenţă” ediţia a II-a 2014-2015 s-a derulat în 20 de unităţi de învăţământ, 12 din Municipiul Bucureşti (câte două unităţi de învăţământ din fiecare sector) şi alte 8 din judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova şi Braşov (câte două unităţi de învăţământ din fiecare judeţ) urmărind o structură elaborată de informare, proiectul derulându-se timp de o săptămână în fiecare şcoală.

    Proiectul presupune organizarea unor evenimente în cadrul acestor instituţii şcolare, realizandu-se astfel interacţiunea directă între elevi şi reprezentanţi ai sistemului juridic: avocat, procuror, judecător, poliţist, psiholog şi criminolog.

       Proiectul „Viaţa fără Violenţă” se află la a treia ediţie 2015-2016 şi se v-a desfăşfăşura în 3 etape:
• “Informare directă” – activităţi realizate de reprezentanţii sistemului juridic, cu grupul tinta format din 60 de elevi de clasa a IX-a, parinţii acestora şi cadrele didactice;
• “Acumulare şi dezvoltare” – desfăşurarea unei campanii de prevenire susţinută de către elevi, sub supravegherea specialiştilor în comunicare ai Asociaţiei;
• “Evaluare şi recunoaştere” – jurizarea campaniilor desfăşurate şi organizarea unui eveniment de premiere a celor mai bune campanii dezvoltate de către elevi.

    Proiectul “Viaţa fără Violenţă” se desfăşoară în fiecare unitate de învăţământ urmărind o structură elaborată de informare:
• prezentarea proiectului şi mai ales prezentarea sistemului juridic din România;
• violenţa în şcoală;
• violenţa pe stradă şi violenţa în familie;
• mijloace de prevenire şi combatere a violenţei pe termen lung;
• întâlnire cu părinţii;
• întâlnire cu profesorii.

       Pe durata desfăşurării proiectului, avem în vedere mai multe obiective, cum ar fi:
• informarea elevilor asupra drepturilor şi obligaţiilor pe care le au ca membri în societate;
• comunicarea unor serii de exemple concrete prin care se poate evita violenţa sau prin care se pot rezolva situaţiile conflictuale;
• modificarea comportamentului elevilor prin prisma violenţei existente în şcoli;
• comunicarea unor soluţii de abordare a situaţiilor de violenţă în societate sau în familie;
• transmiterea unor cunoştinţe şi metode de comunicare în rândul elevilor, cunoştinţe ce vor sta la baza conceperii şi derulării campaniilor de prevenire şi combatere a violenţei;
• implicarea activă a elevilor prin responsabilizarea lor în problema violenţei în şcoli.

       Instituţiile de învăţământ din Bucureşti în care proiectul pilot s-a derulat în anul şcolar 2013-2014 sunt:
• Sectorul 1: Liceul Teoretic Alexandru Vlahuţă; Sectorul 2: Colegiul Naţional George Coşbuc; Sectorul 3: Colegiul Naţional Matei Basarab; Sectorul 4: Colegiul Naţional Ion Creangă; Sectorul 5: Liceul Teoretic Ştefan Odobleja; Sectorul 6: Colegiul Naţional Grigore Moisil.

Instituţiile de învăţământ din Bucureşti în care proiectul s-a derulat în anul şcolar 2014-2015 sunt:
• Sectorul 1: Colegiul Naţional Ion Neculce, Colegiul Naţional Goethe; Sectorul 2: Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Liceul Teoretic C.A.Rosetti; Sectorul 3: Liceul Teoretic Dante Alighieri, Colegiul Tehnic Mihai Bravu; Sectorul 4: Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Colegiul Tehnic Petru Rareş; Sectorul 5: Liceul Teoretic Ion Barbu, Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu; Sectorul 6: Colegiul Tehnic Gheorghe Airinei, Liceul Teoretic Marin Preda.

Instituţiile de învăţământ din Judeţul Ifov, Giurgiu, Prahova şi Braşov în care proiectul s-a derulat în anul şcolar 2014-2015 sunt:
• Judeţul Ilfov: Liceul Teoretic „Ioan Petruş” – Otopeni; Liceul Teoretic „Traian Lălescu” – Brăneşti; Judeţul Braşov: Colegiul Tehnic de Transporturi – Braşov; Colegiul Tehnic „Remus Răduleţ” – Braşov; Judeţul Prahova: Colegiul Naţional „Nichita Stănescu” – Ploieşti; Colegiul Naţional „I.L. Caragiale” – Ploieşti; Judeţul Giurgiu: Liceul Teoretic „Tudor Vianu” – Giurgiu; Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” – Giurgiu;

      Proiectul ,,Viaţa fără Violenţă” ediţia a III-a 2015-2016 se derulează în 60 de unităţi de învăţământ, 13 unităţi de învăţământ din Municipiul Bucureşti şi 47 unităţi de învăţământ din 22 de judeţe, urmărind o structură elaborată de informare.

       Proiectul “Viaţa fără Violenţă privind prevenirea si combaterea violenţei în şcoli”, al cărui inţiator este av. Mihaela Olaru, Preşedinte Asociaţia ,,Viaţa fără violenţă’’, a fost realizat cu sprijinul următoarelor persoane:
Constantin Trăistaru, fost Inspector Şcolar General ISMB, Ionel Florian Lixandru, Inspector Şcolar General ISMB, Diana Melnic, Inspector Şcolar General Adjunct ISMB, Teofil Vultur, fost Director Colegiul Naţional „Matei Basarab”, Comisar Şef de Poliţie, Mihai Pruteanu, fostul Şef al Poliţiei Capitalei, Chestor de Poliţie Voicu Mihai Marius, Şeful Poliţiei Capitalei, Comisar Şef de Poliţie Graţiela Văduva, Şef Serviciu Analiză şi Prevenire a Criminalităţii – Poliţia Capitalei, Judecător Laura Andrei – Preşedinte Tribunalul Bucureşti; Judecător Elena Veronica Andreea Iura – fost Preşedinte Judecătoria sector 2 Bucureşti, fost Prim Procurorul Şef Adjunct Gabriela Uşurelu – Parchetul de pe lângă Judecătoria sector 1 Bucureşti, Ilie Marinescu, psiholog şi Dan Antonescu, poliţist criminolog.

      Reprezentanţii sistemului judiciar – specialiştii din proiectul “Viaţa fără Violenţă privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli”:

 • Mihaela Olaru, avocat – Preşedinte Asociaţia ,,Viaţa fără violenţă’’;
 • Laura Andrei, judecător – Preşedinte Tribunalul Bucureşti;
 • Mădălina Elena Afrăsinie, judecător – Preşedinte secţia a VI-a comercială, Tribunalul Bucureşti;
 • Elena Veronica Andreea Iura, judecător  – fost Preşedinte Judecătoria sector 2 Bucureşti;
 • Uşurelu Gabriela, procuror – fost Prim-Procuror Adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria sector 1 Bucureşti;
 • Voicu Mihai Marius,Chestor de Poliţie – Şeful Poliţiei Capitalei;
 • Dan Antonescu, fost poliţist criminolog – realizator emisiunea Anchetele comisarului Antonescu de la TVR1;
 • Mirela Dragu, mediator şi consilier juridic;
 • Graţiela Văduva, Comisar şef de poliţie – Şef Serviciu Analiză şi Prevenire a Criminalităţii – Poliţia Capitalei;
 • Domnul Filică Silianovici, Comisar şef de poliţie, ofiţer de prevenire a criminalităţii – Serviciul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii – Poliţia Capitalei;
 • Bogatoniu Ileana, Comisar şef de poliţie, ofiţer sociolog – Serviciul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii – Poliţia Capitalei;
 • Gavril Daniela Nicoleta, Subcomisar de poliţie, ofiţer de prevenire a criminalităţii – Serviciul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii – Poliţia Capitalei;
 • Alecsandrescu Cristian, Subcomisar de poliţie, ofiţer de prevenire a criminalităţii – Serviciul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii – Poliţia Capitalei;
 • Rădoi Claudia, Inspector principal de poliţie, ofiţer de prevenire a criminalităţii – Serviciul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii – Poliţia Capitalei;
 • Roşescu Liana, psiholog – Serviciul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii – Poliţia Capitalei;
 • Bocan Aurelian, Inspector principal de poliţie, ofiţer sociolog – Serviciul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii – Poliţia Capitalei;
 • Anca Timaru, Inspector principal de poliţie, ofiţer de prevenire a criminalităţii – Serviciul de Analiză şi Prevenire a Criminalitătii – Poliţia Capitalei;
 • Sorin Costel Neagoe, Agent şef adjunct de poliţie – Serviciul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii – Poliţia Capitalei;
 • Tîlciu Claudiu, Agent principal de poliţie – Serviciul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii – Poliţia Capitalei;
 • Ovidiu Munteanu, Comisar şef de poliţie – Brigada Rutieră de Poliţie Bucureşti;
 • Snae Laura, Inspector principal de poliţie si purtător de cuvânt – Brigada Rutieră de Poliţie Bucureşti;
 • Marta Sorin, Agent şef principal de poliţie – Brigada Rutieră de Poliţie Bucureşti;
 • Rareş Grigoriţă, Agent şef principal de poliţie – Brigada Rutieră de Poliţie Bucureşti;
 • Barbu Marian – Agent şef principal de poliţie – Brigada Rutieră de Poliţie Bucureşti;
 • Bănică Cristian – Agent şef principal de poliţie – Brigada Rutieră de Poliţie Bucureşti;
 • Ilie Victoriţa – Agent principal de poliţie – Brigada Rutieră de Poliţie Bucureşti;

Dă un share dacă ți-a plăcut acest articol:

Lasă un răspuns

Articole recente